Reference

  • SchäferRolls d.o.o., Kranj
  • Arex d.o.o., Šentjernej
  • Tanin d.d., Sevnica
  • Kovinar d.d., Novo mesto
  • MANA s.p., Dečno selo
  • KOSTROJ d.o.o., Slovenske Konjice
  • ŠUMI BONBONI d.d., Ljubljana
  • KIM d.o.o., Leskovec pri Krškem